1 Translation results for: استمارة
 
اسْتِمَارَة اسم
form
voucher
specification
Advertisement
Reverse translation for
استمارة