intelligence service
جهاز الاستخبارات
Microsoft® Translator
إعلان