1 Translation results for: many happy returns
 
many happy returns
عُقْبَال المِئَة عَام (تهنئة تقال في عيد الميلاد)
Advertisement
Reverse translation for
many happy returns
عُقْبَال المِئَة عَام
 (تهنئة تقال في عيد الميلاد)