اعترف بالهزيمة
I confess defeat.
Microsoft® Translator
إعلان